Δασικοί χάρτες: Παράταση 6 μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων – Μείωση του τέλους κατά 50%