Διώροφη αρχοντική κατοικία στα Παράκοιλα Λέσβου

12 Μαρτίου 2020