Αυθαίρετα, Ε9 και δημοτικά τέλη • Ποια σειρά πρέπει να ακολουθήσουμε