Αυθαίρετα, Ε9 και δημοτικά τέλη – Ποια σειρά πρέπει να ακολουθήσουμε