Ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες Κτηματογράφησης του νησιού