Η εφορία συνδέεται online με το Εθνικό Κτηματολόγιο | Τι θα γίνεται όταν εντοπίζονται διαφορές