Η εφορία συνδέεται online με το Εθνικό Κτηματολόγιο – Τι θα γίνεται όταν εντοπίζονται διαφορές