Δασικοί χάρτες: Οδηγός για το «ξεπρασίνισμα» των δασικών χαρτών