Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών – Αλλαγές και κατηγορίες