Πόσο έτοιμοι είμαστε για τον εξηλεκτρισμό των κτιρίων