Πώς «ξεμπλοκάρουν» αυθαίρετα σε κάθετη και οριζόντια ιδιοκτησία