Δασικοί Χάρτες: Νέα παράταση για υποβολή αντιρρήσεων – Η προθεσμία