Ποιες εργασίες δόμησης επιτρέπονται χωρίς έγκριση από την Πολεοδομία