Εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτων – Νομικά ζητήματα