Ποια είναι η χρήση του ακαλύπτου χώρου των οικοδομών και τι κατασκευές επιτρέπονται