Ταχύτερες οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Απλοποιείται η διαδικασία