Η διαδικασία ανασύστασης φακέλου οικοδομικής άδειας