Χρήσιμα

9 Ιουλίου 2023
Χρόνος και προϋποθέσεις ανάκλησης οικοδομικής άδειας
Χρόνος και προϋποθέσεις ανάκλησης οικοδομικής άδειας Σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία, η οικοδομική άδεια ανακαλείται εντός 5ετίας από την έκδοσή της (εύλογος χρόνος). Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται […]
6 Μαΐου 2023
Η διαδικασία ανασύστασης φακέλου οικοδομικής άδειας
Η διαδικασία ανασύστασης φακέλου οικοδομικής άδειας Χιλιάδες φάκελοι έχουν «εξαφανιστεί» από τα αρχεία των Πολεοδομικών Γραφείων της χώρας, ενώ από πάρα πολλούς άλλους λείπουν απαραίτητα σχέδια […]
9 Απριλίου 2023
Οδηγός για τη χρησικτησία σε ακίνητα εξ αδιαιρέτου και από κληρονομιά
Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα και έφεραν στην επιφάνεια οι δασικοί χάρτες και το Κτηματολόγιο είναι και η χρησικτησία. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στερούνται […]
28 Ιανουαρίου 2023
Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές;
Ένα από τα θέματα που απασχολούν πολλούς πολίτες είναι η κληρονομιά, που τους αφήνει ένα οικείο πρόσωπο, είτε με διαθήκη, είτε χωρίς διαθήκη. Εκτός από τα […]
22 Νοεμβρίου 2022
Ποιες εργασίες επιτρέπονται με έγκριση εργασιών Μικρής κλίμακας;
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του N.4495 και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, ορίζεται το πλήθος εργασιών για τις οποίες απαιτείται  Έγκριση Εργασιών Μικρής […]
7 Οκτωβρίου 2022
Ποιες εργασίες δόμησης επιτρέπονται χωρίς έγκριση από την Πολεοδομία
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε σχετικά με τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται “Άδεια μικρής κλίμακας”, σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 30 του […]
13 Φεβρουαρίου 2021
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Κτηματολόγιο
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Κτηματολόγιο είναι τα εξής : Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταγραφής Αντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Αντίγραφο Αποδεικτικού Α.Φ.Μ (π.χ. Λογαριασμός […]
13 Φεβρουαρίου 2021
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι τα εξής : Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας με του κτηρίου με τις αναθεωρήσεις της. Τα σχέδια που […]
13 Οκτωβρίου 2018
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ υφιστάμενου κτιρίου – κατοικίας – επαγγελματικού χώρου είναι τα εξής : Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου ή της κατοικίας […]