Ποιες εργασίες επιτρέπονται με έγκριση εργασιών Μικρής κλίμακας;