Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές;