οικοδομικές άδειες

9 Ιουλίου 2023
Χρόνος και προϋποθέσεις ανάκλησης οικοδομικής άδειας
Χρόνος και προϋποθέσεις ανάκλησης οικοδομικής άδειας Σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία, η οικοδομική άδεια ανακαλείται εντός 5ετίας από την έκδοσή της (εύλογος χρόνος). Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται […]
22 Νοεμβρίου 2022
Ποιες εργασίες επιτρέπονται με έγκριση εργασιών Μικρής κλίμακας;
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του N.4495 και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, ορίζεται το πλήθος εργασιών για τις οποίες απαιτείται  Έγκριση Εργασιών Μικρής […]
7 Οκτωβρίου 2022
Ποιες εργασίες δόμησης επιτρέπονται χωρίς έγκριση από την Πολεοδομία
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε σχετικά με τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται “Άδεια μικρής κλίμακας”, σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 30 του […]
18 Δεκεμβρίου 2018
Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών – Αλλαγές και κατηγορίες
Παρατείνεται για τρία χρόνια η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν έχουν υλοποιηθεί σε κτιριακά έργα. Ταυτοχρόνως παρατείνονται […]